Generalforsamling i Hrimfaxa 2021

1) Jens Iversen blev valgt som dirigent og Steen Høgh som protokolfører.
2) Bestyrelsens beretning ved Maja Lindgaard
a. Et mærkeligt (corona-)år med rigtig mange aflysninger. Maja nævnte mange eksempler på aktiviteter, der ikke er blevet til noget eller aflyst pga. Corona og herpes. Især fremhævede hun føl- og plageskue (65 deltagere) med adgang til elitefølshow, der i nye rammer blander professionelle og private avlere. Også Hyggestævne for juniorer blev aflyst, undervisning blev aflyst, rykket eller slet ikke planlagt (bestyrelsen efterlyser et medlem, der vil stå for undervisning i bred forstand).
b. Søndbjergprojektet gik i vasken/sandet. Morsø kommune havde lovet os for meget, så Maja sagde nej til de (stærkt) reducerede muligheder, vi endelig fik. Eller er der et fint samarbejde med Morsø kommune om fremtidige ridemuligheder (Mere hesteliv på Mors). Frits Mikkelsen havde lagt rigtig meget arbejde i at få projektet på benene, men trådte ud af bestyrelsen, da det viste sig umuligt at samle de mange kræfter, der skulle lægges i det videre arbejde.
c. Der var også tak til de mange aktive, der arbejder for at få noget til at ske.
d. Bestyrelsen arbejder med det, den synes er sjovt/vigtigt. Har du en god idé, så bed bestyrelsen om hjælp.
e. Der var ingen spørgsmål til beretningen.
3) Kassereren fremlægger regnskab og budget. Kopier af regnskabet (som revisorerne endnu ikke havde haft mulighed for at godkende) blev uddelt og kassereren gennemgik det og foreslog samme budget for det kommende år. Regnskabet blev godkendt med forbehold for revisorernes godkendelse. Forslag om uændret budget og kontingent i det kommende år blev vedtaget.
a. Spørgsmålet om medlemsafgang blev besvaret med ”nogle få”.
b. Juniortilgang blev efterlyst.
c. Tilbagebetaling for et aflyst Trec-arrangement blev efterlyst og undersøges.
d. Revisor påpegede indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var lovlig, når regnskabet ikke var revideret. Indkaldelsen godkendtes med forbehold for revisorernes godkendelse af regnskabet.
4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Frits Mikkelsen blev erstattet af SusanHaustrup-Sørensen.
6) Bestyrelsen består nu af Maje Lindgaard – Lisa Zimmermann – Susan Haustrup-Sørensen – Marina Silvia Andersen – Marlene Lund Overgaard – Amalie Brun (suppleant) – Hans Jørgen Ravnborg (suppleant).
7) Som revisorer valgtes Jens Jørgen Poulsen og ????? og som suppleant: Kristine Vorup
8) Under eventuelt diskuteredes:
a. Sommerturen – Marina sætter forslag til afstemning på FB
b. Følshow afvikles i år i Thisted, der har mange bokse
c. Juniorer og juniorarrangementer ønskes – overvejelser diskuteredes
d. Er der planer i stedet for den aflyste Sindbjergidé? Der er gang i en masse ting..
e. Samarbejde med Nordthy Rideklub foregår via Maja
Generalforsamlingen afvikledes som altid i god ro og orden 