Kontingent 2021

Dato og tidspunkt:

Gælder fra 1. marts 2021 indtil marts 2022

Mødested:

Ingen fysisk møde

Tilmelding:

Sporti.dk

Kære Hrimfaxa medlemmer

Som følge af den manglende mulighed for at holde generalforsamling i Hrimfaxa på grund af forsamlingsforbuddet, har bestyrelsen besluttet, at kontingentet for det kommende år er uændret. Kontingenterne er
som følger:
-over 18 år 150 kr og
-til og med 18 år 75 kr.
Kontingent sendes ud og betales via sporti.
Vi forventer at afholde en fysisk generalforsamling, så snart det er muligt og forsvarligt.
Vi begynder at starte rideture op igen, med et deltager antal der er tilladt.