HRIMFAXAS GENERALFORSAMLING

Dato og tidspunkt:

Tirsdag d. 21 februar 2023 kl.18.00 spisning, kl.19.00 generalforsamlingen

Mødested:

Nordthy Ridecenter, Kirkebyvej 17, Østerild, 7700 Thisted

Tilmelding:

Tilmelding via sporti.dk senest d. 14. februar.

Vi starter med spisning kl.18:00, hvor der traditionen tro vil være flæskesteg med alt
dertilhørende. Selve generalforsamling starter kl. 19.00.
Egenbetaling inkl. drikkevare 150 kr.
Tilmelding via sporti.dk senest d. 14. februar. Vi indsætter link, så snart sporti har oprettet begivenheden. Vi betaler gebyret i år.
I år er det muligt at følge generalforsamlingen online.
Såfremt I ønsker at deltage online, skal I kontakte Maja.
Generalforsamlingen starter kl. 19:00
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
a. Valg af dirigent og protokolfører.
b. Bestyrelsen aflægger beretning.
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det
kommende år.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Maja Lindgaard – ønsker at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Susan Sørensen – ønsker at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Mariana Andersen – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Amalie Brun – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Hans Jørgen Ravnsborg – ønsker at modtage genvalg
g. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
h. Eventuelt