Hrimfaxas generalforsamling 21.2.2022
-Nors hallen kl. 19.00 – 21.00
Valg af dirigent: Jens Iversen
Valg af referent: Anna Worm
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
• Formandens beretning:
Året der gik – beretning 2021
Corona, Herpes, travle familieliv, graviditeter og en masse andre ting der forhindrer os i det aktive
foreningsliv vi drømmer om.
Rideture stopper aldrig i vores verden, om man er medlem eller ej, om det er arrangeret ture eller
ej, så rider vi altid naturen tynd og elsker det.
I år er der kommet et initiativ fra nogle medlemmer om et fast tur hver søndag kl. 10 fra Tved –
fedt og meget mere af det.
Derfor vil jeg høre, om nogle af jer, kunne være interesseret i at arrangere en tur, så byd endelig
ind.
Susan har været en stor gave at få med i bestyrelsen, hun sørger for der er gang i undervisningen.
Har i ønsker til en bestemt underviser, så kontakt Susan, så vil hun gerne undersøge muligheden –
i er selvfølgelig også velkommen til at udbyde undervisning selv, vi er bare kede af, hvis der bliver
udbudt kursus med en underviser vi også bruger – da det kan være svært for alle partere at få
deltagere nok og det er ærgerligt at arbejde imod hinanden.
Susan gør et kæmpe stykke arbejde FRIVILLIGT. Vi ved der er ønske om undervisning på Mors, ala
det vi har i Thy, det forstår vi godt. Men lige nu er der ikke flere timer til at planlægge tilsvarende
på Mors, men hvis du har tiden/overskuddet til det, så er du meget velkommen til at kontakte os.
Følshowet, som kun vokser sig større. Det er uden tvivl vores største arrangement vi har. Vi kan
kun være stolte af at mennesker kommer langvejsfra, for at vise deres føl og ungheste til vores
arrangement.
Marlene står i spidsen og gør et kæmpe stykke arbejde med sine tapre tinsoldater! Det er så fedt
at se, at vores lokale avl kan være med i spidsen – vi kan være stolte af vores lokale område.
Ungheste vurderingen blev taget godt i mod og der var både lokale og unge heste udefra.
Alle pladser udsolgt, mon det ender med vi nedlægger Sporti som Icehorse festival?
Sporti kan jeg høre flere er frustrerede over, men f.eks. til dette arrangement spare det mig for
fleres times kommunikation med jer, tjek af konto og holde styr på antal mm.. Vores
kontaktpersoner på Sporti, er så venlige og sørger for at servicere os døgnet rundt. Hvis I syntes
det er uhørt med deres gebyr, så kan vi hæve prisen en smule på arrangementerne og Hrimfaxa
betaler gebyret.
Marina sørger for at få hjemmesiden til at gå op, vi havde store planer om annoncer mm., men det
satte corona en stopper for.
Dog vil vi/Hans Jørgen i den kommende tid, arbejde på annoncer, tilskud mm. I håb om, at kunne
holde flere arrangementer billigere.
Vi har mange ting på tegnebrættet.
Nærtstående har vi Dorte og Jens der kommer med nye ideer, som vi allerede er ved at føre ud i
verden.
På søndag har vi tølt clinic, hvor vi skal se forskellige heste og træningstilgangen til dem og deres
stærke og svage sider. Derudover: Kaffe tølt og åben hus.
Jeg planlægger selv en clinic i håndtering/træning af ungheste ud fra den islandske træningsskala.
Jeg vil gerne have en clinic vedr. kåring. Anne Stine og Agner har afholdt/skal afholde nogle kurser
der var fyldt lyn hurtigt. Jeg syntes det kunne være spændene, måske mange af avlerne også vil
mene det. Vi kunne jo starte bare med bygning bedømmelse.
Ridehus aftener har der været arbejdet på, men det kræver vi kan ”beslaglægge” et ridehus.
• Nordthy ridecenter er i gang med det indledende for at lave ovalbane, så fedt for vores
lokalområde.
Formandens beretning blev godkendt.
Kommentar:
• Storopbakning til bestyrelsens formåen i antal arrangementer, stort som småt.
• Der ønskes et kåringskursus i klubben.
Kassernes beretning:
Kassernes beretning fremlagt af formanden: (Vedhæftet)
• Regnskabet er forsinket grundet kassernes sygemelding med corona.
• Regnskabet blev gennemgået, ej godkendt.
• Der mangler enkelte bilag bl.a. halleje i forbindelse med følshow.
• Generalforsamlingen har taget regnskabet til efterretning med forbehold for revisor
godkendelse.
• Senest 1. april skal regnskabet være revisorgodkendt og ligge på foreningens hjemmeside.
Det blev diskuteret, hvordan overskuddet i foreningen skal forvaltes. Medlemmer opfodres til at
komme med ønsker.
• Et lydanlæg der kan bruges i forbindelse med kurser og andre arrangementer, ønskes.
• Hrimfaxa-bladet ønskes genoplivet. Her henviser bestyrelsen til at alle tilmelder sig nyheds
mail på hjemmesiden. – Bestyrelsen arbejder på at der kan sendes nyhedsmail via
sporti.dk, så ledes at alle betalende medlemmer modtager mail, og således kun de
betalende medlemmer.
• Stævnepladsen på Mors faldt på landzonegodkendelsen, grundet lugtgener. Men der
arbejdes fortsat på at få en terrænbane på lokationen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
• Lisa Zimmermann og Marlene Lund Overgård, genvalgt
Suppleant:
• Amalie Bruun og Hans Jørgen Ravnsborg, genvalgt
Revisorer:
• Jens Iversen og Anna Worm, valgt.
Generalforsamlingen besluttede at afskaffe posten som revisorsuppleant.
EVT:
• Skarregaardskov: Marina arbejder på at få etableret ridestier både i den eksisterende skov
og i de 9 ha der etableres som skovrejsning.
• Forlænget weekend med heste og familien ønskes. Thy køreselskab vil gerne invitere
Hrimfaxas medlemmer med til deres løvfaldstur. Lige ledes vil Thy køre selskab gerne
inviteres med på Hrimfaxas ture.
• Der efterlyses steder, gerne med ridehus, hvor Hrimfaxa kan afholde aftenhygge med hest.
Forslag modtages.
• Der savnes arrangementer for juniorer. Maja påtænker at arrangere juniorundervisning til
sommer.

hrimfaxa_resultat 2021