Islænderanlægget må frit benyttes af medlemmer af Fjördur til privat brug. Er man ikke medlem af Fjördur, kan man købe et faciliteteskort ved Skive Trav for 1000 kr. pr. år.
• Erhvervsmæssig brug kræver særskilt aftale med Skive Trav.
• Anlægget må dog ikke bruges på dage med travløb.
• Stald F samt Skive Travs faciliteter må kun benyttes af Fjördur medlemmer. Der kan være låst til stald F – koden er 112.
• Dagen inden løbsdage samt på selve løbsdage, må stald F ikke benyttes pga. klargøring til travløb.
I vinterens løb vil der være lys på Anlægget torsdag fra kl. 17 – 20 fra 5. november NB. Såfremt lyset slukker sidder censoren foran dommertårnet …
Man bedes, når man har brugt Anlægget at rydde op efter sine efterladenskaber og så videre, der vil være skovl, rive og spand placeret ved Infotavle ved Dressurbanen
Hvis banen skal ordnes så kontaktes Carl Åge Rudbeck – 21 15 29 15
Dette skal efterleves … Der gøres opmærksom på at følgende er gældende:
Såfremt man som bruger af faciliteterne på Skive trav IKKE er medlem af Fjørdur bliver man sidestillet med Travamatører ved Skive Trav, og derfor opkrævet et facilitetgebyr på kr. 1.000,- Dette gælder for bane, parkering og stald faciliteter.