Hrimfaxa generalforsamling

Dato og tidspunkt:

Mandag d. 21 februar 2022

Mødested:

Nors hallen, Kirkebyvej 17, Nors, 7700 Thisted

Tilmelding:

Tilmelding via Sporti senest d. 14. februar.

Mandag d. 21 februar 2022
Nors hallen, Kirkebyvej 17, Nors, 7700 Thisted
Vi starter med spisning kl.18:00, hvor der traditionen tro vil være flæskesteg med alt dertilhørende.
Egenbetaling inkl. drikkevare 150 kr.
Tilmelding via Sporti senest d. 14. februar. Vi indsætter link, så snart Sporti har oprettet begivenheden.
I år er det muligt at følge generalforsamlingen online.
Såfremt I ønsker at deltage online, skal I kontakte Maja.
Generalforsamlingen starter kl. 19:00
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
a. Valg af dirigent og protokolfører.
b. Bestyrelsen aflægger beretning.
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Lisa Zimmermann – ønsker at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Marlene Lund Overgaard – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Amalie Brun – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Hans Jørgen Ravnsborg – ønsker at modtage genvalg
g. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
h. Eventuelt
Vel mødt, vi håber at se mange.
De bedste hilsner
Hrimfaxas bestyrelse