Fælles ridetur ved Vester Vandet

Dato og tidspunkt:

Tirsdag, den 20.juli 2021, afgang kl. 10.00

Mødested:

Vilsbølvej 5, 7700 Thisted

Tilmelding:

Senest 18.7. til 40 50 77 66

Liselotte og Verner inviterer til en tur rundt om Vandet Sø tirsdag den 20. juli. AFGANG kl 10.00 fra Vilsbølvej 5, 7700 Thisted
En frokostpause med medbragt mad undervejs og retur sidst på eftermiddagen.
Tilmelding til Verner på mobil 40 50 77 66 og senest 18.juli 21.