HRIMFAXAS GENERALFORSAMLING 2024

Dato og tidspunkt:

Tirsdag d. 20 februar 2024

Mødested:

Nors hallen, Kirkebyvej 17, Nors, 7700 Thisted

Tilmelding:

Tilmelding til Maja på sms, tlf. 25110378

Vi starter med spisning kl.18:00, hvor der traditionen tro vil
være flæskesteg med alt dertilhørende.
Egenbetaling inkl. drikkevare 150 kr.
Tilmelding til Maja på sms, tlf. 25110378
Betaling til mobilepay box 2238KT (indtastes hvor man ellers indtaster
telefonnummer)
Generalforsamlingen starter kl. 19:00
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
a. Valg af dirigent og protokolfører.
b. Bestyrelsen aflægger beretning.
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det
kommende år.
d. Medlemmers forventning til klubben.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Marlene Lund Overgaard – ønsker ikke at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Lisa Zimmerman – ønsker ikke at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Maja Lindgaard – ønsker ikke at modtage genvalg
Suppleant Amalie Brun – ønsker ikke at modtage genvalg
Suppleant Hans Jørgen Ravnsborg – ønsker ikke at modtage genvalg
To bestyrelsesposter bliver valgt for en 2-årige periode og En bestyrelsespost for en
1-årig periode.
Marlene ønsker at stiller op som suppleant.
Jeg som formand træder af, midt i min periode, dog står jeg til rådighed, med at
hjælpe en ny bestyrelse godt i gang og overdrager diverse poster.
g. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
h. Eventuelt
Indkommende forslag skal sendes til Maja på ovenstående
telefonnummer senest d. 16 januar.
Velmødt til en dejlig aften