Generalforsamling 2021

Dato og tidspunkt:

Tirsdag d. 1. juni 2021

Mødested:

Hos Maja Lindgaard, Kanalvej 45, 7700 Thisted.

Tilmelding:

Senest 27. maj 2021 til sporti.dk

Indkaldelse til generalforsamling – vi håber mange vil møde op.
Generalforsamlingen afholdes i en anderledes ramme grundet covid-19.
Adressen: Hos Maja Lindgaard, Kanalvej 45, 7700 Thisted.
Generalforsamlingen bliver afholdt udendørs, medbring egen stol hvis du ønsker at sidde. Hvis vejret ikke er med os, rykker vi i laden, hvor afstanden stadig kan holdes.
Vi starter med spisning kl. 18:00, hvor Hrimfaxa giver grillpølser, øl/sodavand kan købes til en rimelig pris.
Tilmelding via Sporti senest d. 27. maj.
Generalforsamlingen starter kl. 19:00
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
a. Valg af dirigent og protokolfører.
b. Bestyrelsen aflægger beretning.
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Maja Lindgaard – ønsker at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Frits Mikkelsen – ønsker ikke at modtage genvalg og aftrådte bestyrelsen med øjeblikkelig virkning d. 25 januar, uddybning følger.
Bestyrelsesmedlem Marina – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Amalie Brun – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Hans Jørgen Ravnsborg – ønsker at modtage genvalg
f. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Revisor Calle Jonasen – ønsker ikke at modtage genvalg
Revisor Jens Jørgen Poulsen – ønsker at modtage genvalg
Revisor suppleant Kristine Vorup
g. Eventuelt
Luk menu