top med logo2

hrimfaxa3fri

HRIMFAXAS GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:00
Hotel Vildsund Strand (Vest Vildsund),
Ved Stranden 2,

 

 

7700 Thisted.

 

Vi starter med spisning kl.18:00, hvor der traditionen tro vil være flæskesteg med alt dertilhørende.

Egenbetaling inkl. drikkevare 150 kr.

Tilmelding til Maja Lindgaard, senest 14. februar, på tlf. 25110378.

Tilmeldingen for spisning er gældende, når beløbet er betalt til: mobilepay 25110378, eller til

reg.:7822 konto: 0001224971

Generalforsamlingen starter kl. 19:00

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

a. Valg af dirigent og protokolfører.
b. Bestyrelsen aflægger beretning.
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.
d. Bestyrelsen ønsker forslag til ændring af §6 i vedtægterne fra: ”Indkaldelse sker skriftligt med
mindst 14 dages varsel.” til: ”Indkaldelse sker pr. nyhedsmail, hjemmeside og sociale medier med mindst 14 dages varsel.”
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Maja Lindgaard – ønsker at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Kirsten Bovbjerg – ønsker ikke at modtage genvalg
Bestyrelsesmedlem Frits Mikkelsen – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Marina Andersen – ønsker at modtage genvalg
Suppleant Patrick Larsen – ønsker at modtage genvalg.
g. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
h. Eventuelt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…